EKP sa nemôže pripojiť k databáze

Bez spojenia s databázou sa EKP nemôže spustiť. Skontrolujte, prosím:

  1. Stiahli ste a inštalovali ovládače JDBC (ak používate Microsoft SQL Server)?
  2. Sú ID používateľa, heslo a reťazec spojenia s databázou správne nastavené v ekp.properties?
  3. Je databáza spustená? Môžete sa k nej pripojiť použitím iného nástroja?
  4. Bola EKP databáza vytvorená správne a úplne? Sú v nej všetky tabuľky a dostupné dáta?
  5. Ak ste aktualizovali staršiu verziu EKP a aktualizačný balík obsahoval súbor pomenovaný WEB-INF/web.xml, skontrolujte, prosím, či ste skopírovali tento súbor do inštalačného adresára EKP.
Viac pomoci a ďalšie podrobnosti nájdete v Sprievodcovi odstraňovaním porúch EKP (EKP Troubleshooting Guide) a vo Vašom Sprievodcovi inštaláciou EKP (EKP Installation Guide). Oba dokumenty sú dostupné v PDF formáte na inštalačnom CD, alebo je ich možné stiahnuť z www.netdimensions.com/support. Súbor ekp.log bude obsahovať dodatočné špecifické informácie, ktoré pomôžu presne stanoviť poruchu.