Kontakty

Metodická podpora

Ing. Lucia Kováčová, PhD.
lucia.kovacova@vsbm.sk

Ing. Darina Jakabová
darina.jakabova@vsbm.sk

Technická podpora

Ing. Andrej Pavlik
andrej.pavlik@vsbm.sk

Ing. Peter Lošonczi, PhD.
peter.losonczi@vsbm.sk


Vaše otázky, podnety, pripomienky a návrhy zasielajte e-mailom na adresu lms@vsbm.sk.