Pomocník

Na tejto stránke nájdete odkazy na interaktívne manuály aplikácií tvoriacich virtuálnu univerzitu.

Ako pracovať s LMS?

Návrh k odstráneniu informačnej nerovnosti

Ako pracovať s WIKI?